Onze adoptieprocedure

 

Op het moment dat u op onze website een Duitse dog ter adoptie ziet staan die u graag zou willen adopteren kunt u de adoptie vragenlijst invullen en mailen naar dogangelsrescue@outlook.com.

Wij sturen naar alle geïnteresseerden een vragenlijst. Deze dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden zodat wij een beter inzicht krijgen in de woon- en leefsituatie. Dit is zeer belangrijk om een perfecte thuis te kunnen vinden voor de dog. Deze vragenlijst wordt besproken in ons team en met het (gast)gezin waar de dog op dat moment verblijft.

 

De selectie

Indien uw profiel past bij de dog waar u interesse voor heeft, wordt de vragenlijst doorgenomen met de huidige eigenaar (zonder uw persoonsgegevens), want deze heeft uiteraard het meest inspraak.

Is er geen eigenaar meer in beeld, en de dog is in opvang bij ons, zal de vragenlijst uiteraard besproken worden met ons gastgezin aangezien zij de dog het beste kennen.

 

De ontmoeting

Vervolgens wordt er een ontmoeting met de dog gepland. Deze ‘date’ met de dog gaat door op neutraal terrein, met uw hele gezin, en indien aanwezig uw andere hond(en). In het geval er meerdere geschikte kandidaten zijn, worden er meerdere ontmoetingen gepland. Dit om de kans op een goede match te vergroten.

Als de ontmoeting goed verlopen is zal er een huisbezoek/voorcontrole aan huis gebeuren. Indien alles in orde is kunnen we, als alle partijen het met elkaar eens zijn, overgaan tot adoptie.

Een vrijwilliger van ons team brengt de dog naar zijn nieuwe thuis. Dit laten we niet doen door de eigenaar (of het gastgezin), zodat de dog nooit het gevoel heeft achtergelaten te worden door zijn baasje.

Soms doet de situatie zich voor dat het huisbezoek/voorcontrole gelijktijdig is met de plaatsing van de dog, simpelweg omdat het soms erg druk is voor onze vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat bij het wegbrengen van de dog naar zijn nieuwe thuis de woon- en/of leefsituatie van de adoptant anders blijkt te zijn dan de ingevulde vragenlijst, zal de dog weer meegenomen worden en de adoptie niet doorgaan.

 

Het contract

Elke dog wordt bij ons geplaatst met een contract, dit ter bescherming van de dog. Ook zal er altijd een adoptiebedrag gevraagd worden. De hoogte van het adoptiebedrag hangt o.a. af van de leeftijd van de dog. Deze bedragen wisselen van €100,- tot €400,- en zullen daarna altijd weer gebruikt worden om andere doggen te helpen of onkosten van onze vrijwilligers te vergoeden.

Na ongeveer een half jaar zal een vrijwilliger van ons team bij u thuis een nacontrole/huisbezoek doen om te kijken hoe het gaat. Hou er rekening mee dat een herplaatser een rugzak kan hebben, wat dus tijd en geduld van u zal vergen als adoptant. Uiteraard zijn wij 24/7 bereikbaar voor vragen en/of advies. Wij zullen de dog zijn verdere leven blijven opvolgen, wij laten de dog nooit in de steek!!!

 

Uw dog herplaatsen

Als u, als eigenaar van een dog, de moeilijke beslissing heeft moeten nemen om voor uw dog een nieuw thuis te moeten zoeken en u wilt hierbij graag hulp van ons, dan kunt u mailen naar dogangelsrescue@outlook.com.

Wij nemen dan contact met u op en leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.